klacht- en tuchtregeling

In de Wet kwaliteit, klachten, geschillen, zorg (Wkkgz) is beschreven hoe klachten en geschillen tussen een zorgverlener en cliënt/patiënt geregeld moeten zijn. In dit proces onderscheiden we drie stappen.
1. Uiteraard probeer ik een klacht eerst zelf met u, de cliënt/patiënt op te lossen.
2. Komt ik er niet samen met u uit en vinden we geen gezamenlijke oplossing? Dan kunt u de klachtenfunctionaris inschakelen van Quasir. Deze geeft desgevraagd gratis advies en helpt u bij het formuleren van uw klacht en onderzoekt een mogelijke oplossing. Stuurt u dan een e-mail aan bemiddeling@quasir.nl of bel naar 06 – 48 44 55 38
3. Kan de klachtenfunctionaris ook niet helpen bij een passende oplossing? Dan kan een onpartijdig oordeel gewenst zijn via de Geschilleninstantie Zorggeschil.  U betaalt dan € 50 klachtengeld.

Vrouwe Justicia

Dit doet de geschillencommissie:

• Het lost klachten en geschillen op zonder tussenkomst van een rechter.
• Het oordeelt eenvoudig, zorgvuldig, deskundig, onafhankelijk en onpartijdig.
• Het oordeel is bindend.
• Het kan een vergoeding van geleden schade toekennen tot max € 25.000. Ook kunt u worden veroordeeld tot een bijdrage van  max € 500 in de proceskosten.
• Als u niet tevreden bent met de uitspraak kunt u bij de kantonrechter een verzoek tot vernietiging indienen.

Meer informatie vindt u op zorggeschil.nl

TCZ

Als ingeschrevene van het Register Beroepsbeoefenaren Complementaire Zorg (RBCZ) ben ik onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ). 
Uw klacht kunt u indienen via klachten@tcz.nu.

Telefonisch te bereiken op maandag tot en met vrijdag van 10.00 tot 13.00 op 0165 564 652.

Het verschil tussen de klachtenregeling en de tuchtrechtprocedure wordt duidelijk uit het dit schema