Inspiring homeopathy

In mijn praktijk werk ik ook met inspiring homeopathy.

Inspiring homeopathy is een nieuwe manier van behandelen gebaseerd op de klassieke homeopathie, maar met een geheel nieuwe kijk op ziekte en gezondheid en het genezingsproces. 

Bij inspiring homeopathy gaan we er van uit dat je tijdens je leven een of een aantal universele thema’s doorloopt. Dit is een universeel gegeven en in de meeste gevallen verloopt dit op een gezonde manier. Op deze manier doorloop je een levens-fase, je leert ervan en je gaat weer verder. 

Het kan ook voorkomen dat je, door wat voor reden dan ook, vastloopt in een bepaalt thema. Je worstelt hier mee, ondervindt klachten, loopt steeds tegen dezelfde problemen aan, maar lijkt niet in staat om hier uit te komen. Kortom je zit vast, je bent aan het worstelen. Dit kan komen door een trauma, doordat je je hebt laten leiden door je omgeving en daardoor te veel van je eigen pad af bent gegaan, door je (onbewuste) familie-patronen, etc.
Dit kan je zowel fysiek, emotioneel als spiritueel ervaren. 
Op dit moment kan inspring homeopathy je verder helpen. De middelen helpen je fundamentele blokkades op te ruimen zodat je weer verder kunt en de energie weer kan stromen.

Inspiring Homeopathy geeft je inzicht in je eigen functioneren. Het kan daardoor tot structurele veranderingen leiden in je leven, omdat je nieuwe perspectieven ziet hoe verder te gaan. Daarnaast werkt het genezend op lichamelijke klachten.

De universele lagen

Binnen deze manier van werken gaan we uit van zeven universele lagen, met elk een eigen thema. Er is geen vaste volgorde in de lagen. Het kan zelfs zo zijn dat er twee of drie lagen tegelijk spelen. Dat geeft niet, we gaan samen stap voor stap bekijken waar jij staat en wat jij nodig hebt.

Hieronder een koste samenvatting van de verschillende universele lagen en hun thema’s.

  • De eerste laag: thema is onvoldoende zelfvertrouwen hebben waardoor je kwaliteiten onderontwikkeld blijven. Faalangst speelt hier een centrale rol.
  • De tweede laag: thema is gebrekkige eigenliefde waardoor je allerlei compensatiemechanismen in het leven roept en steeds een gevoel van een tekort hebt. Deze laag wordt gekenmerkt door verlatingsangst, eenzaamheid, overdreven behoefte aan liefde en aandacht of juist een afwijzen daarvan.
  • De derde laag: thema is onvoldoende geïncarneerd zijn, niet echt hier op aarde zijn, je plek niet kunnen innemen, niet in je lichaam zijn, onvoldoende binding met de materie hebben waardoor je er niet echt voor gaat, je dingen uitstelt, zweeft en daardoor weinig levensvreugde kent.
  • De vierde laag: thema is onvoldoende afscherming. Alles komt te sterk binnen er is een overgevoeligheid voor de buitenwereld, er komt teveel op je af. Je loopt met de ellende van anderen rond. Je eigen energie en die van anderen lopen in elkaar over. Er is verlies van eigen identiteit. Je hoofd is vol.
  • De vijfde laag: thema is onverwerkte traumatische ervaringen zowel recentelijk als uit een ver verleden. Het geeft een slachtoffergevoel een gevoel van beschadigd zijn. Het komt nooit meer goed, van achterdocht en onveiligheid. Het is een laag met veel onderdrukte boosheid en soms ook haat.
  • De zesde laag: thema is het conflict tussen goed en kwaad en ons worstelen met de dualiteit van ons bestaan. De genezing van deze laag kan je bevrijden van allerlei en soms onverklaarbare schuldgevoelens en enorme boosheid.
  • De zevende laag: thema is je weer verbinden met jezelf. Je hebt een tekort aan verbinding met jezelf en daardoor met de ander. Het uitvoeren van concrete plannen is lastig. Je weet niet precies wie je bent en wat je wil. Je bent een soort zwerver in je eigen leven. IH maakt dat je weer verbonden wordt met je kern, je essentie, je ziel, de kosmos. Het brengt je terug bij wie je eigenlijk bent.