Homeopathische preventie

Een vorm van preventie, die sinds eeuwen over de hele wereld wordt gebruikt en voor zover bekend zonder bijwerkingen, is Homeopathische Profylaxe (HP). Zelf benoem ik het als: homeopatische preventie. De Australische homeopaat Isaac Golden doet al dertig jaar onderzoek naar een alternatief voor reguliere vaccinaties: homeoprophylaxis. Dat is een homeopathische manier van immuniseren die effectief blijkt én veiliger is, omdat er geen chemische stoffen gebruikt worden. Deze methode is ook toepasbaar bij het maken van reizen.

Isaac Golden is een man van data. Als wetenschapper weet hij als geen ander hoe belangrijk onderzoek en bewijs is. Opgeleid als econoom kwam hij rond zijn 35e levensjaar in de ban van de homeopathie. Inmiddels wijdt hij zijn leven aan onderzoek naar homeoprophylaxis (HP), een homeopathisch alternatief voor vaccinatie. Hij ontwikkelde verschillende programma’s voor ouders die hun kinderen niet willen laten vaccineren en deed dertig jaar lang onderzoek naar de effectiviteit en veiligheid van deze manier van immunisering. Zijn bevindingen beschreef hij in The Complete Practitioner’s Manual of Homoeoprophylaxis

Hoe goed werkt HP eigenlijk?
‘Er zijn vier bronnen voor de werkzaamheid van HP. Dit is belangrijk omdat geen enkele studie op zichzelf, hoe goed of hoe groot ook, iets volledig kan aantonen. Je hebt altijd een verzameling van onderzoeken nodig en die zijn er in de homeopathie. We hebben historisch materiaal, kortlopend epidemisch onderzoek, langlopend endemisch onderzoek en regionaal of nationaal onderzoek. Voor mij als onderzoeker is het belangrijk dat alle uitkomsten in dezelfde richting wijzen. De consistentie van de bevindingen is belangrijk.’ Wat zijn die bevindingen? ‘Er is een hoog niveau van effectiviteit, dat zo rond de 90 procent blijkt te liggen. Dat maakt HP heel vergelijkbaar met vaccinaties, die een effectiviteit van 40 tot 99 procent hebben. Maar ik moet erbij zeggen: hoe meer onderzoek ik doe, hoe meer het voor mij duidelijk wordt dat de kwaliteit van het bewijs in de reguliere geneeskunde niet erg groot is. De invloed van de farmaceutische industrie corrumpeert het hele proces steeds meer: vanaf de universitaire opleidingen en de  medicatieverstrekking in de ziekenhuizen tot aan het onderzoek. Het gebeurt op ieder niveau; dat vind ik een zeer verontrustend gegeven.’ Hoe zit het met de veiligheid van HP?
‘We weten dat HP niet-toxisch is, want de minimale potentie die ik gebruik, is 200C. Dat betekent dat de homeopathische middelen geen moleculen bevatten van het oorspronkelijke materiaal dat de basis vormt voor het geneesmiddel. Daarnaast bevatten ze geen chemische stoffen die in vaccins zitten, zoals conserveringsmiddelen, hulpstoffen en zware metalen. We weten dat gepotentieerde (verdunde en geschudde) substanties energetische veranderingen kunnen veroorzaken. Dus daar heb ik specifiek naar gekeken toen ik bezig was met mijn promotieonderzoek. De conclusie uit dat onderzoek was dat het niveau van verergering of verandering op korte termijn heel laag is. Het langdurig volgen van het HP-programma wordt over het algemeen geassocieerd met positief welbevinden. Daarnaast zijn er bij HP  aantoonbaar lagere niveaus van chronische ziekte dan bij andere vormen van immunisering.

De energetische bescherming die je lichaam ervaart van HP kan in tijden van een epidemie of een uitbraak van mazelen, kinkhoest, etc een veilige oplossing zijn voor jou en je kind. Het is ook veilig om HP tijdens je zwangerschap in te zetten. Zo bescherm je jezelf EN je kindje.

Via deze link kan je meer lezen over HP.

https://www.nvkp.nl/veelgestelde-vragen/extra-vragen-met-alleen-nvkp-antwoorden/zijn-er-alternatieven-voor-vaccinaties/

Op deze pagina’s krijg je een goed inzicht in de werking en mogelijkheden van HP.

Wil jij graag meer weten over jouw persoonlijke situatie, dan mag je me altijd een bericht sturen.

Helen