Burn-out

Burn-out

Burn-out is het eindstadium van een proces en geen ziekte, het ontstaat bij gezonde mensen die meestal goed gefunctioneerd hebben. Burn-out wordt voorafgegaan door een lange periode (soms jaren) van overbelasting, b.v. door frustraties en stressfactoren. Of iemand in een bepaalde situatie overbelast raakt is niet alleen afhankelijk van de grootte van de belasting maar ook van de wijze waarop mensen met de belasting omgaan en het karakter. Mensen die hun werk heel goed willen doen, hard werken en plichtsgetrouw zijn, hebben bijvoorbeeld een grotere kans om in een situatie van chronische overbelasting terecht te komen. Het gevolg van de chronische overbelasting is dat men steeds meer moeite heeft goed te functioneren. Om dit functioneren op peil te houden moet men steeds harder werken. Hierdoor neemt de belasting geleidelijk toe en ontstaat er een neerwaartse spiraal. Uiteindelijk ben je tot (bijna) niets meer in staat.

 

Het vervelende is dat de meeste mensen zich heel erg ‘waardeloos’ voelen en verbijsterd zijn dat zij nu zelf een burn-out hebben. Dat overkomt toch alleen maar andere mensen en niet jou?!

 

In de laatste jaren is het aantal mensen met een burn-out drastisch toegenomen. Ook in mijn praktijk zie ik dit terug. Gelukkig kan de homeopathie veel voor u betekenen; natuurlijk, krachtig en zonder bijwerkingen!

 

Homeopathische behandeling

 

Het homeopathische geneesmiddel is een natuurlijk geneesmiddel. Deze geneesmiddelen werken heel krachtig en toch heel mild. Er zijn geen vervelende bijwerkingen en de ondersteuning van deze geneesmiddelen is altijd tijdelijk. Dit is mogelijk omdat het de oorzaak van de klacht aanpakt. De duur van de behandeling is afhankelijk van de individuele situatie en wordt tijdens het consult besproken.

 

Homeopathie kan veel betekenen voor u betekenen en het proces versoepelen/versnellen. Indien noodzakelijk is homeopathie goed te combineren met reguliere medicatie. Indien de symptomen afnemen door de homeopathische behandeling kan de reguliere medicatie eventueel in overleg met de arts of specialist afgebouwd worden.

 

Het medisch handelen is vooral gericht op het wegnemen van symptomen. Maar wanneer symptomen worden weggenomen of onderdrukt zijn ze alleen aan het gezichtsveld onttrokken, terwijl de oorzaak van de klachten nog steeds aanwezig is! Symptomen zijn eigenlijk geen ziekten, maar dragers van de boodschap; het alarmsignaal.  Klassieke homeopathie is een natuurgeneeswijze, gegarandeerd zonder bijwerkingen en zeer effectief. De homeopathische middelen pakken de oorzaak van de klacht aan zodat deze blijvend opgelost kan worden.