Begeleiding

Begeleiding bij vaccinatie

Moeilijke keuze

Binnen mijn praktijk krijg ik veel vragen van ouders over het onderwerp vaccineren. Dit komt omdat steeds meer ouders zich bewust zijn van de eventuele nadelige gevolgen van de vaccinaties en beseffen dat deze vaccinaties niet verplicht zijn. De keuze blijft moeilijk. De enige mogelijkheid is informatie inwinnen en daarna een individuele beslissing nemen. Wat zijn de mogelijkheden:

 

1. Later starten met vaccineren

2. Vaccinatie ondersteunen met homeopathie

3. Homeopathische bescherming i.p.v. vaccinaties (= homeopathische profylaxe)

 

1. Later starten met vaccineren

-       tel bij vroeggeboorte altijd de nog resterende weken tot de 40 weken erbij;

-       geeft geen twee prikken tegelijk;

-       laat langere intervallen tussen de vaccins;

-       wacht met inenten als uw kind ziek is, koorts heeft of nog niet volledig hersteld is;

-       geef extra vitamine C een week voorafgaand en twee weken na de vaccinatie.

-       geef uw kind rust en wees waakzaam na het prikken, weken tot maanden na het vaccineren;

-       houdt eventuele risicofactoren in de gaten, weken, tot maanden na het vaccineren;

-       gebruik nooit een magnetron om flesvoeding of babyvoeding op te warmen.

 

2. Vaccinatie ondersteunen met homeopathie

Het preventief gebruik van homeopathisch gepotentiëerde vaccins voor de daadwerkelijke vaccinatie kan zorgen dat er duidelijk minder bijwerkingen van de vaccinaties optreden. In feite wordt er een bescherming op energetisch niveau aangebracht zodat het vaccin niet langer in staat is die te verstoren. Het organisme is als het ware voor de naderende 'kunstmatige' ziekten gewaarschuwd en kan zo beter zijn evenwicht handhaven. Chronische klachten kunnen immers alleen ontstaan als de diepere lagen van onze energie verstoord raken. In de praktijk blijkt deze methode niet waterdicht te zijn. Er kunnen ondanks deze preventie toch klachten ontstaan, daarom is het aan te bevelen ook andere preventieve maatregelen te nemen, met name later vaccineren en zorgen voor een goede vitamine C status.

(Kijk voor uitgebreide aanbevelingen ten aanzien van het vaccinatiebeleid http://www.post-vaccinaal-syndroom.nl/3895/preventie.aspx)

 

3. Homeopatische bescherming i.p.v. vaccinaties (homeopathische profylaxe), alternatief voor vaccinatie

Vaccineren ja of nee?

Miljoenen keren per jaar wordt er geprikt in armpjes en beentjes. We leven in Nederland gelukkig in een vrij land en alle ouders hebben het recht zelf te beslissen of zij hun kind(eren) wel, niet of gedeeltelijk in laten enten. Er zijn ook steeds meer ouders die kritisch willen prikken. Op een manier die bij henzelf en bij hun kind past. Helaas moet je als ouder sterk in je schoenen staan om geen gebruik te maken van dit recht. Bovendien, hoe kun je als ouder een gedegen beslissing nemen als de informatie die vanuit de overheid en consultatiebureau wordt gegeven zo eenzijdig is. Waarom krijgen ouders niet automatisch de bijsluiter van de vaccinatie (en wel die van elk doosje aspirine gekocht bij de drogist op de hoek)? De overheid en de consultatiebureaus spreken over de voordelen van vaccineren. Over de nadelen wordt veelal gezwegen.

Over de vervelende bijwerkingen die voort kunnen komen uit de vaccinatie kan je meer lezen onder het kopje ‘Post Vaccinaal Syndroom (PVS) met een beschrijving van de behandel mogelijkheden. Ook onder het kopje ‘CEASE’  is veel te lezen over de bijwerkingen en behandel mogelijkheden van o.a. vaccinaties.

Natuurlijke bescherming bieden

Omdat ik ook graag een helpende hand wil bieden voordat er klachten ontstaan, heb ik de cursus gevolgd bij de homeopathische arts Dr. Isaac Golden uit Australië. Dr. Isaac Golden heeft zich vanaf 1985 gespecialiseerd in het geven van homeopathische geneesmiddelen ter preventie van (kinder)ziekten, de ‘homeopathische profylaxe’. In diverse boeken en publicaties rapporteert hij over zijn onderzoek en het onderzoek van anderen, dat aantoont dat homeopathische profylaxe, dus het geven van homeopathische geneesmiddelen, een net zo’n hoge effectiviteit heeft als een vaccin. In 2004 promoveerde hij aan de  Medische faculteit van de Swinburne University in Melbourne op zijn onderzoek naar homeopathische profylaxe. Het was de eerst keer dat een gewone  Australische universiteit een dergelijk onderwerp geaccepteerd heeft als wetenschappelijk onderzoek.

Dus, als je wilt voorkomen dat je kind de bof, mazelen, kinkhoest of een andere infectieziekte krijgt en je kiest er voor je kind niet te laten vaccineren, dan is dit een methode die aantoonbaar net zo’n goede bescherming geeft als vaccinatie en gegarandeerd zonder de schadelijke gevolgen van de vaccins.

Daarnaast kan de homeopathische profylaxe ook effectief ingezet worden voor verre reizen en kan het doeltreffend ingezet worden tijdens epidemieën.

Een niet wetenschappelijk of medische geschoolde klager heeft bij de Reclame Code Commissie (RCC) een klacht ingediend over deze webpagina. De RCC heeft daarop bovenstaande naast haar neergelegd en geoordeeld dat er geen oorzakelijk verband is tussen vaccineren en autisme. Volgens de RCC zou de gemiddelde consument de informatie op deze pagina over CEASE-therapie opvatten in die zin dat met de CEASE-therapie alle gevallen van autisme kunnen worden genezen. Omdat volgens de RCC er geen relatie is tussen vaccinatie en autisme vinden ze de informatie op deze pagina appelleren aan gevoelens van angst. En dat is strijdig met artikel 6 van de Nederlandse Reclame Code (NRC). Ook is deze pagina volgens de RCC misleidend en daardoor oneerlijke reclame in de zin van artikel 7 NRC.

Het oordeel is wat mij betreft aan de ouders. Als zij het idee hebben dat hun kind als gevolg van vaccinaties of medicijnen gezondheidsschade heeft opgelopen, dan biedt CEASE-therapie hoop, geen garantie.