Chronisch verkouden

Chronisch verkouden

 

Steeds meer kinderen krijgen te maken met chronische verkoudheidsklachten. Het nadeel van deze omschrijving is dat veel ouders daardoor het idee hebben dat er drastische maatregelen genomen moeten worden om hun kind weer beter te krijgen. Zoals het weg laten halen van de amandelen, het plaatsen van buisjes, etc. Logisch, omdat het woord chronisch voor veel ouders betekent dat het niet meer over gaat. Chronisch betekent niet per definitie dat het niet meer te genezen is. Echter, het enige dat chronisch betekent is dat de ziekte al langdurig bestaat. De omschrijving van chronisch is: ‘Langdurig blijven bestaan van een ziekte of één of meer van de verschijnselen van die ziekte. Voorbeelden: chronische pijn, chronische blaasontsteking, chronische verkoudheid’.

Chronisch betekent dus dat er tot op dit moment nog geen oplossing gevonden is voor het oplossen van de klachten.

 

Verkoudheid houdt in dat het immuunsysteem van uw kind niet sterk genoeg is om de bacteriën en/of virussen aan te pakken. Deze bacteriën en of virussen zijn bij ieder kind terug te vinden in het lichaam. Alleen het ene kind heeft er geen last van en het ander wel…. Hoe kan dat nou?!

 

Het medisch handelen is vooral gericht op het wegnemen van symptomen. Maar wanneer symptomen worden weggenomen of onderdrukt zijn ze alleen aan het gezichtsveld onttrokken, terwijl de oorzaak van de klachten nog steeds aanwezig is! Symptomen zijn eigenlijk geen ziekten, maar dragers van de boodschap; het alarmsignaal.  Klassieke homeopathie is een natuurgeneeswijze, gegarandeerd zonder bijwerkingen en zeer effectief. De homeopathische middelen pakken de oorzaak van de klacht aan zodat deze blijvend opgelost kan worden. Alle klachten die in een omkeerbaar stadium bevinden zijn goed te behandelen.

 

Homeopathie kan daarom veel betekenen voor een kind met een chronische verkoudheid. De behandeling is er op gericht de oorzaak te vinden van het ‘defect’ in de afweer. Het homeopathisch middel zal het lichaam aanzetten zelf weer actief te worden zodat het lichaam zelf de bacteriën en/of virussen weer aan kan pakken; zoals het hoort! De resultaten verschillen van minder klachten, minder ziek zijn tot het volledig verdwijnen van de klachten. Indien noodzakelijk is homeopathie goed te combineren met reguliere medicatie. Indien de symptomen afnemen door de homeopathische behandeling kan de reguliere medicatie eventueel in overleg met de arts of specialist afgebouwd worden.

 

Mijn moto is: “laat uw kind weer kind zijn!”

 

Voor informatie over de persoonlijke situatie van uw kind kunt u dagelijks contact met mij opnemen.