Tarieven

Tarieven

   
Klassieke Homeopathie  
Eerste consult,  ca. 1- 1 ½ uur € 100,00
Vervolgconsult € 80,00
   
Telefonische consult  € 45,00
   
Herhalingsrecept zonder afspraak  €20,00
Herhalingsrecept kuur zonder afspraak  € 35,00
   
Pollen-kuur / griepkuur € 30,00
   
Algemene advisering gratis 
   
Workshop  
Masseren, basis, 1 dag € 115,00
EHBO en homeopathie € 100,00
Ayurvedische massage, 1 dag € 100,00

De tarieven zijn inclusief het homeopathische middel.

Betaling bij voorkeur met pin.

Mijn praktijk is aangesloten bij de vakvereniging de NVKH en de RBCZ. Afhankelijk van uw eigen aanvullende ziektekostenverzekering worden consulten geheel of gedeeltelijk vergoed.

Het eigen risico van komt NIET uit de aanvullende verzekering, maar uit het basispakket. Dit bekent voor een homeopathische behandeling dat de behandelingen los staan van het eigen risico.

Afspraken die niet minimaal 48 uur van tevoren telefonisch zijn afgezegd, worden in rekening gebracht.

 

PRIVACY

Voor een goede behandeling is het noodzakelijk dat ik, als behandelend homeopaat, een dossier aanleg. Dit is ook een wettelijke plicht opgelegd door de WGBO. Je dossier bevat aantekeningen over je gezondheidstoestand en gegevens over de uitgevoerde onderzoeken en behandelingen.

Ook worden in het dossier gegevens opgenomen die voor uw behandeling noodzakelijk zijn en die ik, na uw expliciete toestemming, heb opgevraagd bij een andere zorgverlener bijvoorbeeld bij de huisarts.

Ik doe mijn best om jouw privacy te waarborgen. Dit betekent onder meer dat ik:

 • zorgvuldig omga met jouw persoonlijke en medische gegevens
 • er voor zorg dat onbevoegden geen toegang hebben tot je gegevens

Als jouw behandelend homeopaat heb ik als enige toegang tot de gegevens in jouw dossier.

Ik heb een wettelijke geheimhoudingsplicht (beroepsgeheim).

De gegevens uit je dossier kunnen ook nog voor de volgende doelen gebruikt worden:

 • om andere zorgverleners te informeren, bijvoorbeeld als de behandeling is afgerond of bij een verwijzing naar een andere behandelaar.  Dit gebeurt alleen met jouw expliciete toestemming.
 • voor het gebruik voor waarneming, tijdens mijn afwezigheid.
 • voor het geanonimiseerde gebruik tijdens intercollegiale toetsing.
 • een klein deel van de gegevens uit je dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie, zodat ik of mijn administrateur, een factuur kan opstellen.
 • als ik vanwege een andere reden gebruik wil maken van je gegevens, dan zal ik je eerst informeren en expliciet je toestemming vragen.

Deze gegevens in het cliëntendossier blijven zoals in de wet op de behandelovereenkomst wordt vereist 15 jaar bewaard.

PRIVACY OP DE ZORGNOTA

Op de zorgnota die je ontvangt staan de gegevens die door de zorgverzekeraar gevraagd worden, zodat je deze nota kan declareren bij de zorgverzekeraar.

 • je naam, adres en woonplaats
 • je geboortedatum
 • de datum van de behandeling
 • een korte omschrijving van de behandeling, zoals bijvoorbeeld ‘behandeling klassieke homeopathie’ of ‘coaching’
 • de kosten van het consult
 •