CEASE therapie

Dit jaar wel genieten van het voorjaar? Los hooikoorts natuurlijk op!

Het eind van de winter is in zicht, de lente komt er weer aan! Voor velen een periode om echt naar uit zien; genieten van de warmte en het licht van de voorjaarszon. De natuur wordt weer wakker, de lammetjes spelen en dartelen weer in de wei, overal komen de prachtige voorjaarsbloemen omhoog en ook de bomen ontwaken weer. Een heerlijke tijd om er op uit te trekken en buiten te zijn.

Ook als je last hebt van hooikoorts is het buiten genieten in het voorjaar en de zomer heel goed mogelijk. Los je tranende ogen, kriebels in je keel, niesbuien, geheel natuurlijk op met de prachtige homeopathische middelen.

 

‘Het is verbazingwekkend om te zien hoe deze behandelmethode

zoveel lijden van kinderen en hun ouders kan oplossen.

Hopelijk tonen deze verhalen aan dat anderen deze methode ook succesvol kunnen toepassen.’

Tinus Smits (1946-2010)

 

Binnen de homeopathische geneeskunst, wil men altij de oorzaak vinden van de lichamelijke of geestelijke klachten en wordt daarna getracht de oorzaak te behandelen om zo te komen tot   (zelf-)genezing. Een radicaal verschil met de reguliere geneeskunde, want homeopathie doet in principe niet aan deze oppervlakkige ‘symptoombestrijding’.

Dokter Tinus Smits, vaccinatie-ontstorings-pionier. Hij is inmiddels overleden, maar zijn werk werpt nog dagelijks vruchten af!!

De arts en homeopaat dokter Tinus Smits ontdekte zo’n 25 jaar geleden in eerste instantie bij kinderen dat er een duidelijke relatie was tussen de vaccinaties en diverse keel-, neus- en oorklachten, maar ook huidklachten en (matige) gedragsklachten bij baby’s, peuters en kleuters.Getriggerd door het optreden van deze symptomen bij zijn eigen zoon Erwan, kwam Tinus Smits in aanraking met homeopathie.
Deze zoon kreeg namelijk al op het einde van zijn eerste levensjaar last van astmatische bronchitis, die werd genezen door een homeopathische behandeling, maar pas nádat de huisarts en de kinderarts al verschillende antibioticakuren zonder succes hadden ‘uitgeprobeerd’… Nieuwsgierig van nature, kocht Tinus het boek ‘Organon der geneeskunst’ van Dr. Samuel Hahnemann en begon dit te lezen, waarna hij hier dusdanig gefascineerd in raakte, dat hij homeopathie ging studeren.

En over wilskracht en ‘roeping’ gesproken: op zijn 31ste jaar begon hij aan de Universiteit van Nijmegen de opleiding Geneeskunde en op zijn 37ste studeerde hij af als arts. Sindsdien was als homeopathisch arts in zijn eigen praktijk werkzaam. Tinus Smits was er vanaf het begin van overtuigd dat therapeutische mogelijkheden van homeopathie verdiept en verbreed konden worden en altijd op zoek naar verbetering in de behandeling.
Hij deed dit door zijn patiënten zorgvuldig te observeren en hun genezingsprocessen vast te leggen. Tinus Smits ontwikkelde de ‘Inspiring Homeopathy’ waarmee universele lagen behandeld kunnen worden, die diepe verstoringen in de levensenergie van de mensheid veroorzaken..!!

Hij behandelde deze klachten door de vaccinaties homeopatisch te ontstoren en noemde het scala aan klachten na vaccinaties: Het Post Vaccinaal Syndroom (PVS). Later ging hij ook een relatie leggen tussen vaccinaties en andere ziekten en aandoeningen (zie de opsomming boven). Het blijkt dat als je systematisch: De vaccinaties, reguliere medicijnen, anti-biotica, zelfmedicatie, zware metalen, plastic en weekmakers, chemische en toxische stoffen die men binnen heeft gekregen homeopatisch gaat ontstoren mensen enorm opknappen en in veel gevallen, als er geen blijvende hersenschade is, ook genezen. Hij noemde deze verfijnde en doorontwikkelde PVS behandeling CEASE therapie. CEASE betekent: Verminderen, afremmen, stoppen.

Laten we tenslotte dr. Tinus Smits aan het woord hoe het kan dat homeopathie werkt, terwijl er geen enkel MATERIËLE aanwezigheid valt vast te stellen van de stof die aan de basis stond van de homeopathische verdunning..
Dokter Smits, hoe kan zo’n enorm verdund homeopathisch middel nou eigenlijk effect hebben? “Eigenlijk is het heel simpel, mits je het puur materiële denken los kunt laten. Het leven is in essentie een energetisch gebeuren waardoor de materie gestuurd wordt. De energie geeft vorm aan de materie. Denk maar eens aan het ontstaan van nieuw leven, hoe ingewikkeld hersenen of een oog zijn. Zonder die sturende energie ontstaat chaos. Chaos betekent ziekte of dood en verval. Weer structuur in die chaos brengen door de energie te harmoniseren, betekent herstel en nieuw leven. Dat is precies wat we met een homeopathisch geneesmiddel doen.”

Een artikel over het juweel uit de erfenis van dr. Tinus Smits, zijn CEASE therapie, die door diens zoon Yannick op een degelijke wijze verder wordt ontwikkeld en verspreid. We laten graag éminence grise van de huisartsen in Nederland, de 87-jarige dokter Hans Moolenburgh sr. aan het woord over Tinus Smits en zijn NOBELPRIJS-waardige uitvinding..!

CEASE, het juweel uit de erfenis van Tinus Smits..!

2012 WanttoKnow – Guido Jonkers

 

 

De 87-jarige dr. Hans Moolenburgh sr., vitaal als nooit tevoren! De éminence grise van de Nederlandse huisartsen. Deze gepensioneerde huisarts is een uitermate erudiete voorvechter van het natuurlijke evenwicht. Hij is de man die er o.a. voor heeft gezorgd dat jij niet elke dag fluoride via je drinkwater naar binnen krijgt... In dit artikel draagt hij Tinus Smits op handen, voor diens hartverwarmende werk om kinderen van vaccinatiestoringen af te helpen.!

Het boek ‘Autisme de wanhoop voorbij’, over de CEASE-therapie van Tinus Smits, dat een paar weken geleden verscheen, lijkt bescheiden van omvang en als u het leest zult u merken, dat het in een eenvoudige, heldere en begrijpelijke taal is geschreven, zonder dure medische woorden. Is dit dan weer zo’n ‘leuk populair-medisch’ boekje..?  Dat dacht u maar! Wat u hier in handen hebt – daar durf ik mijn reputatie om te verwedden – is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw.

Hier wordt gesproken over een mentale afwijking, autisme, die door het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd. Een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt. Tinus echter noemt het een aandoening, die met de juiste aanpak en flink wat doorzettingsvermogen, enorm kan verbeteren en zelfs in vele gevallen geheel kan genezen. Dit is op het eerste gezicht zo ongeloofwaardig, dat het te vergelijken is met het volgende gedachte-experiment:

Stelt u zich eens voor, dat een arts uit onze tijd in een tijdmachine stapt en terecht komt aan het hof van de Franse ‘Zonnekoning’ Lodewijk de 14e. Daar spreekt hij een van de hovelingen en hoort, dat die de levensgevaarlijke geslachtsziekte syfilis heeft opgelopen. Deze ziekte verergerde langzaam tijdens het leven, tastte organen aan, gaf verschrikkelijke diepe zweren op de huid en eindigde in dementie en verlamming. Het was een ware gesel in Europa en er was niets aan te doen. ‘Geen nood,’ zegt de tijdreiziger. ‘Ik heb wat spullen bij me. Ik spuit u 14 dagen elke dag wat schimmelextract in en u bent weer zo goed als nieuw!’

Ik denk dat de hoveling genas en dat de tijdreiziger daarna als een haas naar huis moest, anders zou hij als heks verbrand zijn. Zo vreemd als de genezing door de tijdreiziger was, zo vreemd moet het de verstokte reguliere geneeskundigen in de oren klinken, dat ten eerste Tinus Smits durfde te beweren, dat vaccinaties een hoofdrol spelen bij autisme, maar dat hij bovendien kans zag daar met gerichte homeopathische therapie iets aan te doen. Gelukkig werd hij niet naar de brandstapel gebracht. Nu doen we dat anders. Hij kreeg de woedende Inspecteur van de Volksgezondheid op zijn dak, met alle narigheid van dien.

De CEASE-therapie Deze therapie, die Tinus voor autisme heeft ontwikkeld, is dermate baanbrekend, dat zijn naam voorgoed in de medische wereldgeschiedenis is gevestigd. Al zal het nog geruime tijd duren voor dit ongemakkelijke feit tot de universiteiten is doorgedrongen en al zullen de vaccinproducenten hun geweldige macht in de strijd gooien om het niet waar te laten zijn.

Hoe kreeg Tinus het voor elkaar om honderden autistische kinderen deels zó op te knappen, dat zij zeer goed hun draai konden vinden in onze maatschappij, deels echt volledig genazen van hun ‘ongeneeslijke’ aandoening? Was dat grotendeels te danken aan zijn beminnelijke, geduldige, toegewijde aandacht, aan zijn charismatische persoonlijkheid? Aan de nieuwe hoop die hij wist te inspireren? Zal zijn therapie – nu hij helaas overleden is – met hem sterven, zoals dat wel meer gebeurd is?

Gelukkig nee, absoluut niet! Hij heeft in korte tijd kans gezien een wereldwijde school te stichten van therapeuten – ook in Nederland -, die volgens zijn principes werken en die dezelfde fantastische resultaten laten zien. Een van zijn dankbare leerlingen ben ik zelf. Ik begon zijn therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.

Een zesjarig autistisch jongetje op spreekuur In mijn boek ‘Op Je Gezondheid’ heb ik 17 van dat soort gevallen aangehaald, zoals kindermigraine, aanvallen van flauw vallen, onrust, slapeloosheid, bonzen met het hoofdje, gejaagdheid, storingen in de fijne motoriek, onredelijk wild gedrag, gilbuien, die allen volledig genazen met de Tinus-therapie tegen vaccinatieschade. Maar aan autisme had ik me nooit gewaagd en ik had ook niet gehoord dat Tinus daar ook succes had.

Tot op een dag, een jaar voor ik me terugtrok uit de praktijk, een zesjarig autistisch jongetje op spreekuur kwam. Er was geen contact met hem te krijgen. Hij zat in groep 3 van de basisschool maar was totaal in zichzelf geïsoleerd, zat op zijn stoeltje te wippen en keek alleen maar het raam uit. Men wachtte op opname in een bijzondere school. Vriendjes had hij niet. Ik begreep dat hij geheel normaal was geweest en dat deze aandoening begonnen was na zijn BMR-vaccinatie met 14 maanden.

Nu had ik in een Engels tijdschrift gelezen dat de Rode Hond vaccinatie in verband was gebracht met autisme, dus stelde ik de moeder voor te trachten de toestand iets te verbeteren met een ontgifting van de BMR. Ik benadrukte dat het een gok was en eerlijk gezegd gaf ik mezelf geen enkele kans. Wie beschrijft mijn verbazing toen hij een maand later geheel genezen binnenstapte. Hij was na 14 dagen therapie ineens ‘wakker’ geworden. En hij had nu al de leerachterstand ingehaald, want hij bleek ook nog eens hoog begaafd.

De genezing was blijvend en na twee jaar schreef hij me nog eens een leuke brief dat het hem zo goed ging. Het geluk van de beginneling was dat voor mij, want zoals u kunt lezen is er meestal heel wat meer voor nodig om de totale genezing te bereiken. Al komt die uiteindelijk gelukkig veel voor. Wat ik met dit verhaal wil zeggen is dat ik dus uit eigen ervaring kan bevestigen dat de Tinus Smits’-methode overdraagbaar is en daarom niet een eendagsvlinder maar een blijvertje zal blijken te zijn.

Waaraan ligt het nu dat, waar dit boek al in 2010 in de Engelse versie is uitgekomen, er geen rimpeling is waar te nemen, noch in de media, noch in de gevestigde en gerenommeerde medische tijdschriften? Dit heeft – afgezien van het feit dat in mijn vak sterk het gezegde geldt: ‘Wat de boer niet kent dat lust hij niet.’- twee belangrijke redenen:

Een absolute hoofdrol bij het ontstaan van vele vormen van autisme wordt gespeeld door de massavaccinaties, die in het leven van onze baby’s met de 6e week beginnen, als de hersentjes nog zeer gevoelig zijn. Ik kan – zoals ik u hierboven heb laten zien – volledig bevestigen dat de vaccinaties een ernstige en soms fatale aanval op het immuunsysteem en op de hersenen van onze kinderen betekenen. Niet voor niets is het aantal gevallen van autisme, sinds de massa-entingen steeds meer entstoffen gingen bevatten, opgelopen van 1:100.000 in 1992 tot 1:125 in 2008 (Amerikaanse gegevens).
De ontgifting van de entingen, met speciaal tegen de entvloeistof gerichte preparaten, begon zich een aantal jaren geleden zo te verspreiden met zulke spectaculaire resultaten, dat de overheid haastig deze heilzame en volstrekt niet giftige medicijnen uit alle apotheken weghaalde. De reactie van de rijksoverheid deed mij sterk denken aan het verhaal van de man, die zo vreselijk schrok toen hij in de krant las van het verband tussen roken en longkanker, dat hij meteen zijn abonnement op de krant opzegde.

Hans Moolenburgh sr.: “Wat u met dit boek in handen heeft, is een van de belangrijkste meesterwerken van de 21ste eeuw, daar durf ik mijn reputatie om te verwedden! Er wordt over autisme gesproken als een mentale afwijking, één die door het gehele medische establishment als ongeneeslijk wordt beschouwd. Het is een uit de genen voortkomend noodlot, dat het slachtoffer en zijn ouders en grootouders in een levenslang diep leed dompelt. Tinus Smits noemt het echter een ‘aandoening’, die met flink wat doorzettingsvermogen, en met de juiste aanpak enorm kan verbeteren en zelfs in vele gevallen geheel kan genezen..! Een van zijn dankbare leerlingen ben ikzelf. Ik begon zijn therapie toe te passen bij de vele kinderen met lelijke neurologische klachten door de vaccinaties en zag resultaten, die ik niet voor mogelijk had gehouden.

Wat zijn Tinus’ medicijnen? Hier ontmoeten we een echte aanfluiting aan de gevestigde orde in de reguliere geneeskunde: De belangrijkste bestanddelen in zijn therapie zijn namelijk hoog gepotentieerde homeopathische middelen, bereid uit de ziekmakende vaccinatievloeistoffen! Ze zijn zo hoog gepotentieerd, dat onze hoogste gezondheidsbaas van twee kabinetten geleden Minister Hoogervorst smalend op televisie zei dat ‘iedereen weet dat het alleen maar een beetje water is.’ Ik voel altijd een soort plaatsvervangende schaamte wanneer iemand zich in volle ernst voor een grootpubliek zo onsterfelijk belachelijk maakt.

Nu hebben we dus hier gelukkig de Nederlandse uitgave van Tinus zijn boek. Ik hoor al met mijn geestesoor de oorverdovende stilte in de massamedia, die volgt op de publicatie. Dit mag niet waar zijn en dus is het niet waar! Bovendien is het een klap in het gezicht van de ent-autoriteiten, omdat met deze therapie bewezen wordt, hoe gevaarlijk de massa-entingen zijn. En wie helemaal niet wil hebben dat dit erkend wordt zijn de producenten der vaccinaties, waar echt goud mee wordt verdiend.

Het moet dus wel doodgezwegen worden. Maar ook zie ik met mijn geestesoog de honderden en nog eens honderden slachtoffertjes, die weer zullen genezen en de dolblije ouders en grootouders, die de moed hebben opgebracht dwars te gaan liggen. En de fatale uitspraak ‘dat er niets aan te doen is’ aan hun laars hebben gelapt. Met dank aan Tinus die letterlijk de levenslang verdoemde kinderen weer uit de mentale dood heeft doen opstaan.

Ja, de massamedia zullen zwijgen (tenzij we enorm boffen) maar de medische geschiedenisboeken zullen het uitroepen wat daar gebeurd is. En Tinus Smits zal met eer een plaats nemen in de rij van de grote geneesheren uit de medische geschiedenis in de geest van Hippocrates, die altijd trachtte de gehele mens te genezen en niet alleen een stukje.

Dit boek is een van die zeldzame werken, die een bres slaan in het dogmatische uitsluitende symptoom denken en tot de echte oorzaken van ziekte teruggaan. Daarom zal het meehelpen een nieuw medisch denken geboren te doen worden, want vergis u niet: Ondanks de ontegenzeggelijk geweldige resultaten van de huidige geneeskunde, is die in wezen snel aan het vastlopen. Volgens exacte berekeningen is de reguliere geneeskunde doodsoorzaak nr. 3, direct na kanker en hart- en vaatziekten. Tel uit je winst!

Bravo mijn goede Tinus! Ik zal je missen. Ik voel het als een grote eer dat ik voor dit geweldige boek van je het voorwoord heb mogen schrijven. Dat je naam herinnerd mag worden tot in lengte van dagen.

Hans Moolenburgh sr.

* * *

Over de CEASE-therapie

‘CEASE’ betekent: verminderen, afremmen, stoppen. De CEASE-behandeling die door Tinus Smits is ontwikkeld, bestaat uit meerdere componenten die elkaar aanvullen en versterken. Er wordt een passend homeopatisch middel gekozen. Systematisch worden alle schadelijke belastingen op een homeopatische wijze ontstoort. Deze belastingen kunnen zijn ontstaan na bijvoorbeeld: vaccinaties, reguliere medicijnen, anti-biotica, zelfmedicatie, zware metalen, plastic, chemische en toxische stoffen. Al deze stoffen zijn het menselijk lichaam binnengekomen o.a. via voeding en het milieu, waarbij sommige van deze belastende stoffen al door de ouders in de zwangerschap aan het kind meegegeven zijn.

Niet alleen de homeopathische ontstoring is van belang; vaak wordt geadviseert om een aantal specifieke voedingssupplementen te nemen die het immuunsysteem weer versterken. Bijvoorbeeld vitamine C, zink, magnesium, vitamine B complex en visolie. Het resultaat van deze aanpak is dat de diverse KNO en of (gedrags)klachten, sterk verminderen of zelfs volledig verdwijnen. Heel bijzonder is dat daarnaast ook de maag-darm klachten genezen, die bijna al deze kinderen hebben. Het resultaat is dat er weer een gezond, stabiel en gelukkig kind rondhuppelt!

Vaccinaties in één plaatje: 'Of de dokter PRECIES weet wat ie nou aan het inspuiten is..!!' Het antwoord is 'NEE!'..

CEASE-certificering Vanaf 2009 heeft Tinus Smits zowel in andere landen van Europa, alsook in de VS, Engeland, Ierland, Australie en Nieuw Zeeland o.a., homeopaten opgeleid en gecertificeerd in deze methodiek. Zo krijgen ouders de zekerheid geboden van een goede CEASE behandeling voor hun kind. Bijna alle CEASE-therapeuten zijn deze methode ook zelf steeds verder aan het ontwikkelen en verfijnen, omdat het bestreken gebied enorm groot is.

Kijk HIER naar de site van CEASE voor meer informatie.

Overheid Terwijl de leiders van regeringspartijen op dit moment in het Catshuis vergaderen om bezuinigingen te vinden voor nieuwe economische tegenvallers, ligt de oplossing voor de immens stijgende gezondheidskosten hier voor het oprapen. Het is aan de uiterst negatieve invloed te wijten van ongefundeerde, quasi-wetenschappelijke en vooral verstikkende denkkaders, dat dit soort alternatieve en UITERST GOEDKOPE genezingsmethoden, té weinig in de belangstelling staan. Waarom doen de researchprogramma’s van omroepen als VPRO en VARA zó weinig aan hun journalistieke verantwoordelijkheid op dit terrein..

Er liggen miljarden en miljarden Euro’s aan besparingen te wachten op degene die in de overheid een lans breekt voor deze BEWEZEN therapieën. Aan de cowboys van Big Pharma zal het niet liggen, zij mijden de publiciteit rondom dit onderwerp.. De commerciële belangen van hun peperdure medicijnen, vooral gericht op symptoombestrijding, staan op het spel. Het zal hen -omgekeerd gesproken-  ook wel miljoenen Euro’s waard zijn om deze ontwikkeling(en) te torpederen, ook al is dat vanzelfsprekend moreel uiterst verwerpelijk!